SZKOLENIA - Mama Drama

Hanna Walkowiak – Barańska

Kordynator Projektu i Trener Szkoleniowiec

 • działania w social media facebook.com/szpitalpolna, Youtube – PolnaTV
 • projekty z funduszy EU
 • warsztaty dla ciężarnych
 • Public Relations
 • kontakty w mediami
 • współpraca z fundacjami – Siepomaga, WOŚP
 • restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia

 • 11 lat w szpitalu klinicznym
 • doświadczenie w mediach jako rzecznik prasowy
 • liczne sukcesy i osiągnięcia w zdobywaniu funduszy unijnych dla szpitala,
 • doświadczenie w organizowaniu warsztatów dla przyszłych rodziców

 

W mojej ofercie znajdują się szkolenia z zakresu komunikacji marketingowej w ochronie zdrowia, komunikacji z pacjentem oraz wiele innych.

Szkolenie „Public Relations i wystąpienia publiczne dla placówek medycznych”

1. Opis szkolenia

Wizerunek szpitala, przychodni, gabinetów prywatnych oraz placówek medycznych to kluczowy czynnik determinujący zaufanie pacjenta do placówki oraz do lekarza realizującego usługi medyczne. Szkolenia w zakresie wystąpień publicznych i Public Relations pomagają budować pozytywny wizerunek jak również pokazują narzędzia, którymi można ten wizerunek kształtować. Pozwalają na eliminację błędów komunikacyjnych a także uczą jak zachować w trakcie kryzysu wizerunkowego. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z technikami kreowania profesjonalnego wizerunku w opiece zdrowotnej oraz zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania wizerunkiem organizacji usług medycznych za pomocą skutecznych narzędzi. Szkolenie ma charakter praktyczny.

 1. Grupy docelowe

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach usług medycznych, którzy potrzebują wsparcia w zakresie doskonalenia komunikacji z pacjentem przez skuteczne działania marketingowe. Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli placówek medycznych,
 • menedżerów zarządzających zakładami opieki zdrowotnej,
 • pracowników PR placówek medycznych,
 • kierowników i specjalistów do spraw marketingu i komunikacji marketingowej obsługujących placówki medyczne
 • oraz osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie świadomego budowania profesjonalnego wizerunku placówki medycznej.
 1. Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu doskonalenie jakości usług przez stosowanie skutecznych metod i kierunków działania PR placówek opieki zdrowotnej a także wpływanie na zadowolenie pacjentów przez świadome budowanie relacji personelu medycznego z pacjentem w systemie ochrony zdrowia. Celem szkolenia jest świadome prowadzenie działań PR w placówkach medycznych, budowanie wizerunku wśród pacjentów i wpływanie na kształtowanie profesjonalnego wizerunku marki. Jednym z celów szkolenia jest dokonywanie interpretacji działań i kryzysów wizerunkowych oraz skuteczne zarządzanie kryzysem w mediach. Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą umiejętności w zakresie planowania i praktycznego posługiwania się narzędziami PR w organizacji, prowadzenia współpracy z mediami oraz wykształcą umiejętności świadomego i efektywnego wdrażania zasad skutecznej komunikacji, która dociera do większej liczby pacjentów.

 1. Trener

Hanna Walkowiak-Barańska – praktyk z wieloletnim doświadczeniem jako marketingowiec w największym szpitalu położniczym w Polsce, pełniąca funkcję rzecznika prasowego z wieloma wystąpieniami w telewizjach ogólnokrajowych

 

 

Szkolenie „Social media dla branży medycznej”

 1. Opis szkolenia

Wizerunek szpitala, przychodni, gabinetów prywatnych oraz placówek medycznych to kluczowy czynnik determinujący zaufanie pacjenta do placówki oraz do lekarza realizującego usługi medyczne. Szkolenia w zakresie social media pomagają budować pozytywny wizerunek w tych kanałach jak również pokazują narzędzia, którymi można ten wizerunek kształtować. Jest to cykl szkoleń wprowadzający do wirtualnego świata i digital marketingu. Warsztaty te pozwalają na poznanie, naukę oraz wdrożenie w przychodniach, szpitalach i gabinetach lekarskich nowoczesnych narzędzi i kanałów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy Tiktok. Szkolenie ma charakter praktyczny.

 1. Grupy docelowe

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach placówek medycznych, którzy potrzebują wsparcia w zakresie działań marketingowych. Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli placówek medycznych,
 • menedżerów zarządzających zakładami opieki zdrowotnej,
 • specjalistów do spraw marketingu i komunikacji marketingowej obsługujących placówki medyczne
 • oraz osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie social mediów dla placówki medycznej.
 1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu usług medycznych, samodzielnego zarządzania marketingiem placówki medycznej, przeprowadzania kampanii reklamowych w social mediach oraz budowania pozytywnego wizerunku organizacji w tych kanałach. Szkolenie polega na zapoznaniu uczestników z problematyką wdrażania marketingu usług medycznych i tworzenia strategii marketingowych w opiece zdrowotnej w celu docierania do większej liczby pacjentów. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz nauka jak się poruszać po nowoczesnych narzędziach marketingu internetowego aktualnie dostępnych takich jak Facebook czy Instagram.

 1. Trener

Hanna Walkowiak-Barańska – praktyk z wieloletnim doświadczeniem jako marketingowiec w największym szpitalu położniczym w Polsce, pełniąca funkcję rzecznika prasowego z wieloma wystąpieniami w telewizjach ogólnokrajowych.

 

Szkolenie „Rozliczanie i prowadzenie projektów unijnych w systemie SL2014”

 1. Opis szkolenia

Rozliczanie projektów unijnych to szerokie zagadnienie. Omówione zostaną  kompleksowo kwestie prowadzenia projektów unijnych, a także zarządzania projektami wykorzystując metodę Project Cycle Management. Szkolenie z rozliczania projektów unijnych obejmują zagadnienie rozliczania wynagrodzeń i podróży służbowych. Podczas szkolenia pokażę, jak prawidłowo prowadzić kontrole i audyty projektów unijnych i prawidłowo zamykać projekty realizowane ze środków UE, ponieważ rozliczanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowanych oznacza konieczność przygotowania dokumentacji. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy biorą udział w case studies, uczą się również, jak prawidłowo ewidencjonować wydatki inwestycyjne i koszty w jednostkach publicznych.Podczas rozliczania projektów unijnych można spotkać się z różnymi problemami, szkolenie przewiduje również indywidualne, poszkoleniowe konsultacje.

 1. Grupy docelowe

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kadry zarządzającej,
 • przedsiębiorców,
 • księgowych,
 • pracowników i specjalistów, którzy planują pozyskać dotacje unijne,
 • wszystkich zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji z funduszy unijnych oraz osób, które zainteresowane są omawianą podczas szkolenia tematyką.
 1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę dotyczącą projektów unijnych od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, poprzez prawidłową realizację, aż do chwili rozliczenia dotacji i pozytywnego przejścia kontroli na zakończenie projektu. W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o możliwościach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

 1. Trener

Hanna Walkowiak-Barańska – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej – zarówno krajowych np. z Ministerstwa Zdrowia jak i wojewódzkich np. z Urzędu Marszałkowskiego. Pozyskała dla szpitala ponad 50 mln złotych w ramach środków unijnych, dotacji celowych czy środków z fundacji.

 

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 782 032 370 oraz adresem e-mail hania.walkowiak@wp.pl